ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Avizující banka

(Advising Bank)

Banka, která vývozci oznamuje, že byl v jeho prospěch otevřen dokumentární akreditiv. Rovněž jej informuje o všech podmínkách dokumentárního akreditivu. Avizující banka má povinnost ověřit otevření akreditivu a oznámit to beneficientovi. Obvykle sídlí v zemi vývozce.

Další pojmy