Avízo

(Letter of Advice)

Dopis informující o vypravení zboží, vystavení směnky nebo šeku, obdržení platby na účet klienta.

Další pojmy