ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Avízo

(Letter of Advice)

Dopis informující o vypravení zboží, vystavení směnky nebo šeku, obdržení platby na účet klienta.

Další pojmy