Aval

(Aval)

Směnka nebo dlužní úpis, jehož zaplacení bylo zaručeno podpisem třetí osoby na směnce nebo úpisu.

Další pojmy