ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Aval

(Aval)

Směnka nebo dlužní úpis, jehož zaplacení bylo zaručeno podpisem třetí osoby na směnce nebo úpisu.

Další pojmy