ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Autorizační požadavek

(Authorization Request)

Požadavek obchodníka nebo zpracovatelské banky na autorizaci.

Další pojmy