Autorizační požadavek

(Authorization Request)

Požadavek obchodníka nebo zpracovatelské banky na autorizaci.

Další pojmy