E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Autorizační kód

(Authorisation code)

Autorizační kód je alfanumerický kód, vyjadřující souhlas vydavatele karty s provedením transakce. Někdy také kód schválení. Autorizační kód slouží jako důkaz o poskytnutí souhlasu vydavatele s uskutečněním transakce. 

 

Pozn. Kód generuje vydavatel, pokud byla schválena žádost o autorizaci. U čipových karet kód nebo kryptogram může generovat čip a je uvedený v autorizační odpovědi, pokud je čipem transakce schválena.

Další pojmy