Autentikační prvek

(Autenthication element)

Prvek, podle kterého se ověří oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k poskytování služeb.

Další pojmy