Autentikační procedura

(Autenthication procedure)

Proces ověřující oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k akceptaci karet. Jinak také autentifikace, autentikace, autentizace.

Další pojmy