Autentikační požadavek

(Authentication request)

Požadavek na autentizaci (proces ověření) držitele karty zaslaný obchodníkem v protokolu 3-D Secure vydavateli, který je také pro tento protokol certifikován.

Další pojmy