Aukce

(Auction)

Prodej, při kterém je zboží prodáno nejvyšší nabídce. Zajišťuje, že nabízená cena dosahuje nebo převyšuje limitní cenu stanovenou prodávajícím.

Další pojmy