ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Aukce

(Auction)

Prodej, při kterém je zboží prodáno nejvyšší nabídce. Zajišťuje, že nabízená cena dosahuje nebo převyšuje limitní cenu stanovenou prodávajícím.

Další pojmy