ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Auditorské standardy

(Auditing standards)

Skupiny standardů vydávané různými účetními sdruženími, které upravují pravidla a postupy auditu.

Další pojmy