Auditorské standardy

(Auditing standards)

Skupiny standardů vydávané různými účetními sdruženími, které upravují pravidla a postupy auditu.

Další pojmy