Auditor

(Auditor)

Osoba, která je pověřena provedením auditu.

Další pojmy