ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Auditor

(Auditor)

Osoba, která je pověřena provedením auditu.

Další pojmy