ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Audit trail

(Audit trail)

Postupný záznam umožňující vysledování účetních dat až ke zdroji.

Další pojmy