Audit

(Audit)

Ověření věrnosti účetnictví osobou nazývanou auditor.

Další pojmy