ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Audit

(Audit)

Ověření věrnosti účetnictví osobou nazývanou auditor.

Další pojmy