ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Asijská opce

(Asian option)

Opce založená na průměrné ceně podléhajícího aktiva během doby životnosti opce.

Další pojmy