ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Asijská opce

(Asian option)

Opce založená na průměrné ceně podléhajícího aktiva během doby životnosti opce.

Další pojmy