Arbitražér

(Arbitrageur)

Osoba provádějící arbitráž.

Další pojmy