ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Arbitražér

(Arbitrageur)

Osoba provádějící arbitráž.

Další pojmy