Apreciace

(Appreciation)

Zvýšení hodnoty aktiva.

Další pojmy