APRC

(Annual Percentage Rate of Charge)

Vyjadřuje celkové náklady, které je klient bance povinen za úvěr zaplatit za období jednoho roku (do nákladů jsou zahrnuty jak úroky, tak poplatky a jiné související náklady, které klient musí bance zaplatit navíc, tedy kromě splátky samotné jistiny, která do APRC započítána není).

 

Pro klienta je to jeden z nejdůležitějších údajů, který by měl u úvěru znát. APRC dává nejlepší obrázek o tom, jaká bude cena úvěru pro klienta za jeden rok a klient si tak může nejlépe porovnat nabídky jednotlivých bank. Další používaná označení: RPSN, roční procentní sazba nákladů.

Další pojmy