ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Antitrustové zákony

(Antitrust laws)

Zákony používané k ochraně firem před používáním nesoutěžních praktik (americký termín).

Další pojmy