Anticipující akreditiv

(Anticipatory credit)

Akreditiv s červenou / zelenou klauzulí resp. anticipující akreditiv je takový akreditiv, jímž se avizující banka zplnomocňuje k poskytnutí překlenovacího úvěru beneficientovi / vývozci před tím, než beneficient předloží potřebné dokumenty k získání řádného úvěru. Metoda předvývozního financování vývozce.

Další pojmy