ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Anticipující akreditiv

(Anticipatory credit)

Akreditiv s červenou / zelenou klauzulí resp. anticipující akreditiv je takový akreditiv, jímž se avizující banka zplnomocňuje k poskytnutí překlenovacího úvěru beneficientovi / vývozci před tím, než beneficient předloží potřebné dokumenty k získání řádného úvěru. Metoda předvývozního financování vývozce.

Další pojmy