ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Antedatovat

(Antedate)

Datování dokumentu dřívějším datem, než činí datum skutečné.

Další pojmy