Antedatovat

(Antedate)

Datování dokumentu dřívějším datem, než činí datum skutečné.

Další pojmy