ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Analýza splatnosti pohledávek

(Aging of Receivables)

Metoda zjišťování inkasovatelnosti účtu pohledávek. V analýze pohledávek se zjišťuje počet a čistá výše pohledávek včetně jejich dob splatnosti. Ta je poté porovnávána s ustanoveními kupní smlouvy při prodeji na úvěr a určuje se, kdy dojde k jejich proplacení.

Další pojmy