Analýza citlivosti

(Sensitivity analysis)

Procedura používaná při plánování a předpovídaní. Zjišťuje, jak bude ovlivněn výsledek určitého modelu v případě, že se budou měnit jeho veličiny (proměnné). Mohou být identifikovány kritické nebo klíčové veličiny a stanoveno riziko plánu.

Další pojmy