Amortizační (odpisové) účetnictví

(Depreciation accounting)

Odvádění určité části hodnoty firemních stálých aktiv do nákladů daného účetního období.

Další pojmy