ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Amortizační (odpisové) účetnictví

(Depreciation accounting)

Odvádění určité části hodnoty firemních stálých aktiv do nákladů daného účetního období.

Další pojmy