Amortizace

(Amortization)

1. Bankovnictví: Postupné snižování dluhu pomocí stejných, pravidelných splátek, dostatečných ke splácení úroku a celkového dluhu v době splatnosti. Zahrnuje-li dluh nemovitost, periodické splátky často představují sumu dostatečnou k zaplacení pojištění a daní z majetku.

 

2. Finance: Pokus pozvolna likvidovat budoucí závazek zatížením kapitálového konta nebo přidáváním peněz k pokrytí dluhu.

Další pojmy