AML – trendy, novodobé výzvy a pohled regulátora

  • AML – trendy, novodobé výzvy a pohled regulátora
  • 3.10.2023
  • ČBA, Churchill II, Italská 69, Praha 2

Cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníky s vybranými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s pohledem regulátora v této oblasti.
Zároveň chceme nabídnout AML pracovníkům bank určitou „nadstavbu“ nad vlastními interními AML školícími programy.
Pomoci lépe se zorientovat v plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů.
Využít tuto platformu pro diskusi a sdílení dosavadních zkušeností o základních standardech a povinnostech a jejich aplikací v praxi, případně jako možnost pro diskusi o problémech a rizicích v této oblasti.

Komu je seminář určen?

Seminář je určen primárně pro seniorní zaměstnance našich členských bank, kteří prostřednictvím svých komisí požádali právě o seminář, který svým obsahem obohatí specialisty z bankovního sektoru.
Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb.,a jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona.

Na semináři spolupracují:
Česká bankovní asociace
Členové Komise pro bankovní a finanční bezpečnost a Komise pro comliance
Finanční analytický úřad
Česká národní banka

Bližší informace k obsahu semináře pro Vás právě připravujeme, sledujte nás na www.cbaeducaplus.cz.