ALCO (Výbor pro řízení aktiv a pasiv)

(ALCO (Asset & Liability Committee))

Funkcí výboru ALCO je optimalizovat čistý úrokový výnos podnikatele pomocí řízení strukturálního úrokového rizika rozvahy, při snaze eliminovat oblasti s největším rizikem.

Další pojmy