ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Al pari

(At par)

Situace, kdy je cena cenného papíru rovna jeho nominální hodnotě.

Další pojmy