Al pari

(At par)

Situace, kdy je cena cenného papíru rovna jeho nominální hodnotě.

Další pojmy