Akumulované oprávky

(Accumulated depreciation)

Celkové oprávky uplatněné od data nákupu do současnosti, vykázané v bilanci.

Další pojmy