ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Akumulovaná dividenda

(Accumulated dividend)

Přiznaná, ale dosud nevyplacená dividenda.

Další pojmy