Akumulovaná dividenda

(Accumulated dividend)

Přiznaná, ale dosud nevyplacená dividenda.

Další pojmy