Aktivní správa portfolia

Rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány. Závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia.

Další pojmy