Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Akruální účetnictví

(Accrual accounting)

Metoda vykazování výnosů a nákladů v době vzniku místo jejich vykazování v době úhrady.

Další pojmy