ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Akruální účetnictví

(Accrual accounting)

Metoda vykazování výnosů a nákladů v době vzniku místo jejich vykazování v době úhrady.

Další pojmy