Akruální účetnictví

(Accrual accounting)

Metoda vykazování výnosů a nákladů v době vzniku místo jejich vykazování v době úhrady.

Další pojmy