ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Akruální koncept

(Accruals concept)

Tento koncept (nebo také princip, báze) vyžaduje, aby veškeré výnosy a náklady byly vykazovány v okamžiku realizace, nikoli až ve chvíli jejich proplacení, a to při dodržení “konceptu obezřetnosti”.

Další pojmy