Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Akruální koncept

(Accruals concept)

Tento koncept (nebo také princip, báze) vyžaduje, aby veškeré výnosy a náklady byly vykazovány v okamžiku realizace, nikoli až ve chvíli jejich proplacení, a to při dodržení “konceptu obezřetnosti”.

Další pojmy