Akruální koncept

(Accruals concept)

Tento koncept (nebo také princip, báze) vyžaduje, aby veškeré výnosy a náklady byly vykazovány v okamžiku realizace, nikoli až ve chvíli jejich proplacení, a to při dodržení “konceptu obezřetnosti”.

Další pojmy