ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Akruální báze

(Accrual basis)

Účetní metoda, při níž jsou příjmové a výdajové položky zachyceny na účtu v okamžiku svého vzniku, bez ohledu na to, zda byly v daném okamžiku obdrženy i v hotovosti. Alternativní metodou je účetnictví na hotovostní bázi.

Další pojmy