Akreditiv na viděnou

(Sight letter of credit)

Akreditiv, podle něhož je beneficient oprávněn předložit směnku na viděnou nebo šek na viděnou, jimiž požaduje okamžité placení na základě akceptace dopravních dokumentů.

Kdo je beneficient?

Další pojmy