Akreditiv (L/C)

(Letter of credit (L/C))

Závazek výstavce, nejčastěji banky, že na základě žádosti klienta (příkazce) a na jeho účet poskytne oprávněné osobě (beneficientovi) určité plnění.

Další pojmy