Akciový warrant (opční list)

(Share warrant)

Certifikát vydaný akciovou společností, který potvrzuje, že jeho nositel má nárok na akcie v něm specifikované.

Další pojmy