ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Akciový warrant (opční list)

(Share warrant)

Certifikát vydaný akciovou společností, který potvrzuje, že jeho nositel má nárok na akcie v něm specifikované.

Další pojmy