Akciový registr

(Share register)

Registr (nebo také akciový rejstřík) vedený akciovou společností o jejích akcionářích.

Další pojmy