ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Akciový registr

(Share register)

Registr (nebo také akciový rejstřík) vedený akciovou společností o jejích akcionářích.

Další pojmy