ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Akciové opční schéma

(Share option scheme)

Forma odměňování. Dohoda mezi společností a jejími řediteli, zaměstnanci nebo jinými osobami, která umožňuje přidělování podílů těmto osobám na základě akciového opčního schématu odsouhlaseného akcionáři na výroční valné hromadě.

Další pojmy