Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Akciové opční schéma

(Share option scheme)

Forma odměňování. Dohoda mezi společností a jejími řediteli, zaměstnanci nebo jinými osobami, která umožňuje přidělování podílů těmto osobám na základě akciového opčního schématu odsouhlaseného akcionáři na výroční valné hromadě.

Další pojmy