Akciové opce

(Equity options)

Cenné papíry dávající držiteli právo koupit nebo prodat určitý počet akciových podílů za určitou cenu během určitého (omezeného) období.

Další pojmy