Akciové memorandum

(Stock memorandum)

Prospekt informující veřejnost o emisi cenného papíru, dlužníkovi atd. Musí být vydán před uvedením papíru k obchodování na burze.

Další pojmy