ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Akciová prémie (emisní ážio)

(Share premium)

Částka, o kterou emisní cena akcie převyšuje její nominální hodnotu.

Další pojmy