Akciová prémie (emisní ážio)

(Share premium)

Částka, o kterou emisní cena akcie převyšuje její nominální hodnotu.

Další pojmy