Akcie bez hlasovacích práv

(Non-voting shares)

Podnikové cenné papíry, u nichž jejich držitelé nemají hlasovací právo, tzn. že se nemůžou účastnit volby představenstva ani rozhodovat o dalších záležitostech společnosti.

Další pojmy