ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Akcie bez hlasovacích práv

(Non-voting shares)

Podnikové cenné papíry, u nichž jejich držitelé nemají hlasovací právo, tzn. že se nemůžou účastnit volby představenstva ani rozhodovat o dalších záležitostech společnosti.

Další pojmy