Akceschopnost ČBA v řešení regulatorních výzev roste

  • 23. 03. 2020
  • Autor: Filip Hanzlík

Co za tímto růstem stojí? Podle Filipa Hanzlíka, hlavního právníka a náměstka České bankovní asociace (ČBA), je to nárůst nových regulatorních požadavků, které přicházejí jak ze strany českých,tak i evropských zákonodárců.

V rozhovoru pro magazín Bankovnictví se zaměří na otázky - Jak vlastně probíhaná komunikace mezi ČBA a regulátorem? Jaký hlas mají české banky na evropské úrovni? A které nejsignifikantnější regulatorní otázky v poslední době ČBA řeší, popřípadě bude řešit? 

Filip Hanzlík

Filip Hanzlík je náměstkem výkonného ředitele ČBA. Absolvoval magisterské studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998-2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako zmíněný náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva urostlé syny; volný čas s chutí věnuje cestování, návštěvám operních představení, výstav moderního umění, koncertů České filharmonie, ale s nemenším zaujetím také četbě a badmintonu.