Agregátní poptávka po penězích

(Aggregate monetary demand)

Celková poptávka po spotřebním nebo kapitálovém zboží vyjádřená v penězích.

Další pojmy