ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Agregátní poptávka po penězích

(Aggregate monetary demand)

Celková poptávka po spotřebním nebo kapitálovém zboží vyjádřená v penězích.

Další pojmy