Agregátní nabídka

(Aggregate supply)

Celkové množství zboží a služeb nabízených na trhu v různých cenových úrovních za dané období.

Další pojmy