Absolutní výhoda

(Absolute advantage)

V roce 1776 vytvořil Adam Smith teorii absolutní výhody. Ta stanovuje, že země jsou efektivní při výrobě určitého druhu zboží díky příznivému klimatu, zkušenostem nebo přístupu k přírodním zdrojům. Ukazuje, jaký prospěch mohou mít spotřebitelé z výrobní a obchodní specializace.

Další pojmy