ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Abnormální výnosy

(Abnormal returns)

Část zisku, která není tvořena systematickými vlivy (pohybem tržních cen). Abnormální výnosy jsou takové, které přesahují předpovídané očištěné výnosy z pohybu tržních cen.

Další pojmy