AAA

(AAA (Triple A))

Nejvyšší rating pro dluhopisy či dlužníky s největší kvalitou, který udílejí ratingové agentury. Dlužník AAA má nejmenší pravděpodobnost nesplacení jistiny a úroku.

Další pojmy