ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

A/c

(A/c)

Zkratka z anglického slova pro účet - account.

Další pojmy