A/c

(A/c)

Zkratka z anglického slova pro účet - account.

Další pojmy