E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Ekonomický komentář ČBA: ČNB zvýšila úrokovou sazbu

Česká národní banka dnes zvýšila úrokové sazby o 0,5 procentního bodu, což bylo v souladu s konsensem analytiků, trh předpokládal růst nepatrně vyšší o 0,75 procentního bodu. Úrokové sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od konce roku 2001. Současný ekonomický vývoj vykazuje stagflační trend, což je obecně pro centrální banky nepříjemné dilema. Nicméně v situaci s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti v tuzemské ekonomice se ČNB rozhodla klást prozatím důraz na boj s inflací a obavy týkající se podvázání růstu ekonomiky jsou prozatím na druhé koleji.

ČNB je v tuto chvíli bezesporu ve složitější pozici než před válkou na Ukrajině, protože současný vývoj má výraznější stagflační charakter, tj. jde ve směru vyšší inflace a slabšího růstu ekonomiky. Obecně stagflace je pro centrální banky nepříjemné dilema. Otázkou pro centrální banku tak je, jak agresivně naplňovat svůj mandát dosahování cenové stability a boje s inflací, protože výraznější utahování měnové politiky bude logicky více poškozovat reálnou ekonomiku, která již v samotném globálním stagflačním prostředí bude čelit mnoha nepříznivým vlivům. Po dnešním rozhodnutí ČNB a dalším zvýšení úrokových je však patrné, že prioritou pro ČNB stále zůstává boj s inflací, zatímco obavy spojené s podvázáním ekonomického růstu jsou prozatím na druhé koleji.

Další zvyšování úrokových sazeb již zrychlování inflace v letošním roce nezvrátí. Jak naznačují první přicházející inflační čísla za březen z okolních zemí, inflace dále zrychlí z titulu řady proinflačních faktorů spojených s ruskou válkou na Ukrajině. ČNB se dalším zvyšováním sazeb však snaží zejména zamezit rozvolnění inflačních očekávání domácností a firem pro další roky, aby se zvýšená inflace v ČR neusídlila na delší období. Nelze ani vyloučit, že ČNB své protiinflační úsilí podpoří také více přes kurzový kanál, tj. intervencemi ve prospěch koruny, aby se dovážená inflace tlumila rychleji silnějším kurzem. Tento kanál by na inflaci působil rychleji, ale jeho „síla“ bude záležet na tom, jak výrazně by ČNB nechala korunu posílit. Vzhledem k mimořádným inflačním tlakům a velikosti devizových rezerv ČNB ve výši přesahující 60 % HDP, by tento přistup dával dle našeho názoru smysl.

Jakub Seidler

Jakub Seidler je hlavním ekonomem ČBA. Absolvoval studium ekonomie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal titul PhD, a řadu kurzů v Mezinárodním měnovém fondu, ECB, či Bank of England. Svou kariéru odstartoval v roce 2008 v České národní bance, kde v průběhu šesti let pracoval na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability. Od roku 2018 také zastává pozici zástupce předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy posuzující objektivitu prognóz Ministerstva financí.